Οι λόγοι που καθιστούν το σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης μαρμάρου οικονομικό είναι οι εξής :

  1. Ο τρόπος λειτουργίας του:Λόγου του ότι δεν χρησιμοποιεί τον αέρα ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας έχει μικρότερες θερμικές απώλειες. Δηλαδή δεν ζεσταίνεται άμεσα ο αέρας, ο οποίος λόγω μικρότερης πυκνότητας ανεβαίνει ψηλά στο ταβάνι, όπου εκεί η θερμότητα δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό.Αντίθετα θερμαίνοντας τα αντικείμενα με το σύστημα Elith έχουμε την ίδια θερμική άνεση με περίπου 2-3 βαθμούς χαμηλότερης θερμοκρασίας στον χώρο.
  2. Λειτουργία με ηλεκτρική ενέργεια: Τα προϊόντα μας λειτουργούν με ρεύμα. Σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η τιμή μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια σχεδόν τριπλασιάστηκε, το ρεύμα είχε πολύ μικρότερη αύξηση. Με την χρήση του μειωμένου νυχτερινού ρεύματος επιτυγχάνουμε μέγιστη εξοικονόμηση.
  3. Η τιμή του φυσικού αερίου είναι συνδεμένη με την τιμή του πετρελαίου και ακολουθεί την ανοδική πορεία του.
  4. Ιδανικός συντελεστής απόδοσης: Ο συντελεστής απόδοσης των προϊόντων μας πλησιάζει το ιδανικό, διότι πρόκειται για άμεση μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα μέσα στον θερμαινόμενο χώρο, δίχως απώλειες μεταφοράς και καύσης. Οι απώλειες από μια συμβατική καπνοδόχο ενός λέβητα πετρελαίου φτάνουν έως το 20%. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μετατροπές ενέργειας δεν δύναται να είναι ισόποσες. Κατά σειρά θερμαίνεται ο λέβητας, εν συνεχεία η παραμένουσα θερμότητα του λέβητα θερμάνει το θερμαντικό μέσο (νερό) και αυτό με την σειρά του θερμαίνει τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα (συνήθως αμόνωτες σωληνώσεις και με πολλά περάσματα από εξωτερικούς χώρους). Τελικά, η θερμική ενέργεια θα φτάσει στο θερμαντικό στοιχείο (καλοριφέρ, Fan Coil) και από εκεί θα ζεσταθεί ο αέρας και εν συνεχεία ο χώρος. Οι απώλειες ενέργειας όπως καταλαβαίνεται είναι υπολογίσιμες
  5. Χαμηλό κόστος αγοράς- Μεγάλη διάρκεια ζωής: Το χαμηλό κόστος αγοράς σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο ζωής, το μηδενικό κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών, καθιστά την αγορά των προϊόντων Elith επένδυση για μια ζωή.