Ποιότητα Θέρμανσης

Παρέχοντας στον χρήστη ένα ιδανικό περιβάλλον θερμικής άνεσης, η υπέρυθρη θέρμανση αποδεδειγμένα αποτελεί τον πιο ποιοτικό τρόπο θέρμανσης.

Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο επιτυγχάνεται λόγω του τρόπου λειτουργίας και της τρισδιάστατης εκπομπής ενέργειας των σωμάτων, και έτσι δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου του χώρου.

Βάσει του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας τους, τα σώματα μαρμάρου δεν φέρουν κινούμενα μηχανικά μέρη με αποτέλεσμα να μην προκαλούν θόρυβο.

Ακόμη κατά την λειτουργία τους τα σώματα μαρμάρου δεν εκπέμπουν φως (όπως σόμπες αλογόνου). H θερμότητα εκπέμπεται διακριτικά στον χώρο.

Με την άμεση μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική ο εσωτερικός χώρος παραμένει καθαρός. Η απουσία καπνού, προϊόντων ατελής καύσης (μονοξείδιο του άνθρακα, μικροσωματίδια ) καθώς και πολλών άλλων ενώσεων που προκαλούν άσχημες οσμές και αέριους ρύπους περνούν στο παρελθόν με τα σώματα μαρμάρου Elith.

Εκτός όλων των υπολοίπων σημαντική είναι η ποιότητα θέρμανσης και η θερμική άνεση που προσφέρουν τα σώματα μαρμάρου. Η υγρασία παραμένει σταθερή χωρίς να υπόκειται η ατμόσφαιρα σε αφύγρανση.

Εν κατακλείδι, εάν συνυπολογίσουμε όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα της υπέρυθρης θέρμανσης, δεν είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε την ανώτερη ποιότητα του προϊόντος.