Τα προϊόντα που παράγει η Elith είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κατά την κατασκευή τους καταναλώνεται ελάχιστη ενέργεια και δημιουργούνται ελάχιστοι ρύποι, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του σώματος είναι από φυσικό προϊόν (μάρμαρο ή γρανίτη).

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο τα σώματα μαρμάρου είναι οικολογικά είναι ότι δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με προϊόντα καύσης. Επιπλέον, ο συνδυασμός του συστήματος ηλεκτροδότησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά) καθιστά τα συστήματα αυτά πλήρως οικολογικά.

Εάν αναλογιστούμε παράλληλα πως η ΔΕΗ έχει θέση ως στρατηγική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος με την απόσυρση παλαιών, ρυπογόνων μονάδων και την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων μονάδων, όπως και η επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εύκολα συμπεραίνουμε τον οικολογικό χαρακτήρα των σωμάτων θέρμανσης από μάρμαρο.

Παράλληλα σημαντικός είναι και ο χρόνος ζωής ενός προϊόντος. Τα σώματα μαρμάρου έχουν εκτιμώμενο χρόνο ζωής πάνω από 40 χρόνια, έτσι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον λόγω μιας αναγκαίας ανακύκλωσης μετά από μικρό χρονικό διάστημα.